15/12/2016
514
Rao Hôn phối (CN ngày 11/12/2016)
Anh: Phêrô Nguyễn Hoàng Duy Linh, 27 tuổi
Địa chỉ: 113/24 A Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM (Gx.Vườn Xoài)
Cha: Ô.Nguyễn Hà Thành
Mẹ: bà Catarina Hoàng Thị Ánh Tuyết
Chị: Maria Võ Thị Thu Hồng, 27 tuổi
Địa chỉ: 702/05 Trường Sa, phường 14, quận 3, TP HCM (Gx.Vườn Xoài)
Cha: Ô.Võ Minh Chánh
Mẹ: bà Đỗ Thị Tơ
Lưu ý: ai biết đôi Hôn phối trên có điều gì ngăn trở xin trình cho cha chánh xứ