11/01/2017
421
Người qua đời (CN, ngày 8/1/2017)
Cụ bà Têrêsa Nguyễn Thị Thơm, thuộc Giáo khu Thánh Gẫm đã được Chúa gọi về ngày 26.12.2016, hưởng thọ 78 tuổi. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa sớm hưởng Nhan Thánh Chúa