08/12/2017
2028
Mùa Vọng và Giáng Sinh 2017

BÍ TÍCH HÒA GIẢI
  • Thứ Sáu, ngày 15.12.2017, sau thánh lễ chiều, giáo xứ có sắp xếp 20 tòa Giải tội. Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự
TĨNH TÂM MÙA VỌNG
  • GIỚI TRẺ:  thứ Hai (ngày 18.12), thứ Ba ( ngày 19.12),  thứ Tư ( ngày 20.12), do cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh (CSsR)  giảng phòng. Giờ Tĩnh tâm bắt đầu lúc 19g00
  • THIẾU NHI: Thứ Năm, ngày 21.12, do cha chánh xứ giảng phòng và bắt đầu lúc 17g30
  • CỘNG ĐOÀN: Thứ Sáu (ngày 22.12) và thứ Bảy ( ngày 23.12), do cha chánh xứ Giuse Trần Thanh Công giảng phòng. Giờ Tĩnh tâm bắt đầu lúc 17g30
LỄ HỘI GIÁNG SINH 2017
Để chia sẻ niềm vui Chúa đến, giáo xứ có tổ chức lễ hội Giáng Sinh dành cho mọi người, mọi giới trong và ngoài giáo xứ vào lúc: 18g30, thứ Năm, ngày 21.12.2017. Kính mời quý ông bà anh chị em tham gia
THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2017
CHÚA NHẬT, ngày 24.12.2017, VỌNG GIÁNG SINH
  • THIẾU NHI: 19g00
  • CỘNG ĐOÀN: 21g00
Lưu ý: Chúa nhật, buổi sáng không có lễ thiếu nhi lúc 8g00. Buổi chiều thánh lễ 19g00 chuyển thành lễ Vọng Giáng Sinh dành cho thiếu nhi
THỨ HAI, ngày 25.12.2017, MỪNG CHÚA RA ĐỜI
  • BUỔI SÁNG: 6g00
  • BUỔI CHIỀU:  có 2 thánh lễ 17g30 & 19g00