24/10/2017
2180
Giờ Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ Và Các Đẳng Linh Hồn
GIỜ LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 2017

KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ
Thứ Tư, ngày 01.11.2017
  • Buổi sáng: thánh lễ 5g00
  • Buổi chiều: có 3 thánh lễ, 16g00; 17g30; 19g00
CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Thứ Năm, ngày 02.11.2017
  • Buổi sáng: thánh lễ 5g00; và thánh lễ 6g30 tại Đất Thánh giáo xứ
Lưu ý: giáo xứ có chuẩn bị 1 xe 45 chỗ để đi Đất Thánh. Xe sẽ khởi hành ngay sau thánh lễ sáng
  • Buổi chiều: có 3 thánh lễ, 16g00; 17g30; 19g00
Thánh lễ 19g00 cầu nguyện đặc biệt cho quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, thành viên Hội đồng mục vụ các khóa đã qua đời
Lưu ý: sau thánh lễ 19g00, cha chánh xứ và quý thành viên Hội đồng mục vụ sẽ viếng và dâng hương tại nhà Chờ Phục Sinh