13/04/2019
1462
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2019
I/LỄ LÁ- THỨ BẢY, ngày 13.04.2019
Thánh lễ 19g00: Cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (cuối nhà thờ)

CHÚA NHẬT, ngày 14.04.2019
Thánh lễ 5g00: Cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (cuối nhà thờ)
Thánh lễ 6g30: Cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (trước văn phòng giáo xứ)
Thánh lễ 8g00: Cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (trước văn phòng giáo xứ)
Thánh lễ 16g00: cha chủ tế làm phép Lá và rước lá (phía cuối nhà thờ)
Thánh lễ 17g30: cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (phía cuối nhà thờ)
Thánh lễ 19g00: cha chủ tế làm phép Lá và rước Lá (phía cuối nhà thờ) 

II/THÁNH LỄ TIỆC LY- THỨ NĂM TUẦN THÁNH, ngày 18.04.2019
Thánh lễ 16g00: dành cho quý Cụ
Thánh lễ 17g30: Dành cho Thiếu nhi
Thánh lễ 19g00: cộng đoàn

III/TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
TTHỨ SÁU TUẦN THÁNH, ngày 19.04.2019
16g30: 
- Xin quý vị Thừa Tác Viên tập trung đi đàng Thánh Giá xung quanh sân nhà thờ
- Hát Passio: Cha chánh xứ; anh Luca NGUYỄN CHÍ NHÂN; Ô. Vincentê NGUYỄN THANH PHONG
17g30: Nghi thức suy tôn Thánh Giá
19g30:
- Nghi thức đóng đanh - đọc đoạn
- Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu - dâng hạt
- Cất xác Đức Chúa Giêsu - đọc đoạn
- Hôn chân Chúa - Than mồ

IV/ VỌNG PHỤC SINH- THỨ BẢY TUẦN THÁNH, ngày 20.04.2019
Thánh lễ 18g00: dành cho thiếu nhi
Nghi thức làm phép Lửa và nến Phục Sinh (cuối nhà thờ)
Thánh lễ 20g30: cộng đoàn
Nghi thức làm phép Lửa và nến Phục Sinh (cuối nhà thờ). Xinquý vị Thừa Tác Viên tập trung cuối nhà thờ để rước nến và thắp nến Phục Sinh cho cộng đoàn

V/ ĐẠI LỄ PHỤC SINH, Chúa nhật, ngày 21.04.2019
Không có thánh lễ 5g00. Ngoài ra, các giờ lễ như thường lệ.