12/03/2018
3360
Chương trình mùa Chay và tuần Thánh 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ TUẦN THÁNH 2018
I/ BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Ba (ngày 13.03) và thứ Tư (ngày 14.03). Giờ giải tội bắt đầu lúc 18g00 và kết thúc lúc 19g30
II/ TĨNH TÂM 
CỘNG ĐOÀN:
Thứ Năm (ngày 15.03); thứ Sáu (ngày 16.03); thứ Bảy (ngày 17.03) – Lm. Gioan Nguyễn Thiên Khải, CRM  giảng phòng. Giờ Tĩnh Tâm  bắt đầu lúc 18g00

THIẾU NHI:
Thứ Năm (ngày 22.03) – cha chánh xứ  giảng phòng. Giờ Tĩnh Tâm bắt đầu lúc 18g00

GIỚI TRẺ:
Thứ Sáu (ngày 23.03); thứ Bảy (ngày 24.03) – Lm. Gioan Nguyễn Thiên Khải, CRM giảng phòng. Giờ Tĩnh Tâm bắt đầu lúc 18g00
Lưu ý: Không có các thánh lễ chiều lúc 17g30 và thánh lễ 19g00 thứ Bảy vào những ngày Tĩnh Tâm cộng đoàn và giới trẻ

III/ TUẦN THÁNH
CHÚA NHẬT LỄ LÁ, ngày 25.3,  tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem
Thứ Hai ( ngày 26.03), thứ Ba ( ngày 27.03) và thứ Tư ( ngày 28.03). NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU. Bắt đầu lúc 19g00

THỨ NĂM TUẦN THÁNH,
Ngày 29.03, thánh lễ tiệc ly. Có 3 thánh lễ như sau: 
16g00: lễ dành cho quý cụ
17g30: lễ dành cho thiếu nhi
19g00: lễ dành cho cộng đoàn
Sau thánh lễ, toàn thể giáo xứ tham dự giờ Chầu Thánh Thể chung

THỨ SÁU TUẦN THÁNH,
Ngày 30.03, cử hành nghi thức Suy tôn Thánh Giá
Bắt đầu lúc 17g00, cha chánh xứ chủ sự đi đàng Thánh Giá trọng thể. Sau đó, cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá
Kể từ 21g00, cộng đoàn hôn kính Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH,
Ngày 31.03, Vọng Phục Sinh 
18g00: thánh lễ dành cho thiếu nhi và cộng đoàn
20g30: thánh lễ dành cho cộng đoàn

CHÚA NHẬT PHỤC SINH, ngày 01.04.2018
Lưu ý: không có thánh lễ 5g00. Các thánh lễ còn lại như thường lệ