16/10/2013
1896
Tiểu đội Legio Mariae Trinh Nữ vương
Được thành lập vào ngày 22.05.1995,  Linh giám là cha Fx Trần Xuân Lai  và sau đó là cha Giuse Nguyễn Văn Bút. Từ con số ban đầu chỉ có 8 hội viên, đến năm 2003 số hội viên hoạt động là 27 và tán trợ là 201. Do đó, cha Giuse đã tách thành hai tiểu đội với tên gọi
  • Tiểu đội Legio Mariae Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam ( gọi tắt là Trinh Nữ Vương) với 15 thành viên
  • Tiểu đội Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi với 12 thành viên
Năm 2012, tiểu đội Legio Mariae Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã đổi Thánh hiệu là Legio Mariae Trinh Nữ Vương. Và ngày  22.08 hàng năm, lễ Trinh Nữ Vương được chọn là Thánh quan thày của tiểu đội
Các hoạt động tông đồ và bác ái của tiểu đội có mục đích thánh hóa bản thân các hội viên và rao giảng Lời Chúa. Song song đó, hội cũng đã góp sức vào các hoạt động chung của giáo xứ
Ban chấp hành tiểu đội ( 2016 – 2020) gồm:
1/ Bà Maria Phạm Thị Liên Hương, tiểu đội trưởng
2/ Bà Maria Cao Thị Mỹ Anh, tiểu đội phó
3/ Chị Maria Bùi Thị Thu Vân, thư ký
4/ Bà Maria Vũ Thị Cúc, thủ qũy