16/10/2013
3373
Tiểu đội Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi
Được tách ra từ tiểu đội Legio Mariae Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam (sau này là Legio Mariae Trinh Nữ Vương). Vì thế Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi được thành lập chính thức vào ngày 20.10.2003
Các hoạt động của Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi trong nhiều năm qua như: gỡ rối cho các gia đình bất hòa, thăm bệnh nhân, giúp kẻ liệt trong giờ lâm tử và các công việc của giáo xứ. Hoạt động âm thầm của các hội viên nhằm thánh hóa bản thân các hội viên và làm sáng danh Chúa
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi được chọn là quan thày của tiểu đội
 
Hiện nay số hội viên là: 12
Ban chấp hành tiểu đội gồm có:
1/ Bà Maria Phạm Thanh Thủy, tiểu đội trưởng
2/ Bà Anna Trần Thúy Lang, tiểu đội phó
3/ Bà Anna Trần Thị Kim Loan, thư ký
4/ Bà Têrêra Nguyễn Thị Minh Tuyết, thủ quỹ