16/10/2013
3201
Nhóm Kinh Thánh-Cầu Nguyện
Xuất phát từ lòng ham thích học hỏi và yêu mến Lời Chúa của anh chị em giáo dân, nhóm Kinh Thánh và cầu nguyện dần được cha Phêrô Nguyễn Đức Chính và cha Giuse Nguyễn Văn Bút  hướng dẫn và chăm sóc từ năm 1997. Vào ngày 20.08.2001, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã ký quyết định công nhận nhóm  là một hội đoàn Công giáo tiến hành. Các hoạt động của nhóm tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng nhờ Ơn Chúa đã giúp nhiều anh chị em đón nhận Lời Chúa cách tích cực. Thánh Giêrônimô được chọn là Thánh quan thày của Nhóm
Hiện nay, các thành viên của nhóm và một số anh chị em giáo dân đã quy tụ và học hỏi Lời Chúa vào tối  thứ Sáu hàng tuần tại giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ
Ban chấp hành của nhóm hiện nay ( 2017) gồm:
1/ Ô. Gioan Baotixita Maria Nguyễn Đức Hòa, trưởng nhóm
2/ Bà Matta Nguyễn Thị Huệ, phó nhóm
3/ Chị Catarina Dương Thị Ngọc Ánh, thủ quỹ kiêm thư ký