16/10/2013
2206
Huynh đoàn Đa Minh
Đầu năm 1990, một số anh chị em giáo dân giáo xứ theo lời mời gọi của ông Gioan Lê Hoàng Thành đã kết hợp cùng với huynh đoàn Bùi Phát và Đaminh ( 3 Chuông) để thành lập huynh đoàn Vườn Xoài với sự chấp thuận của cha Phê rô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ.
Ngày 07.10.1990, huynh đoàn Vườn Xoài chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Và chọn Thánh Tử đạo Việt Nam, Đaminh Phạm Trọng Khảm là Thánh quan thày
Hoạt động huynh đoàn gồm: Cầu nguyện – sống hiệp thông huynh đệ - sống tông đồ theo hoàn cảnh riêng – học hỏi và rao truyền danh Thánh Chúa Kitô
Số hội viên hiện nay có: 53
Ban chấp hành hiện nay ( 2017) gồm:
1/ Bà Maria Hà Thị Uyên Như, đoàn trưởng
2/ Bà Têrêsa Trần Thị Bạch Tuyết, đoàn phó
3/ Ô. Vincentê Phạm Đình Tín, thư ký
4/ Bà Matta Nguyễn Thị Kim Nga, thủ quỹ
5/ Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, tông đồ
6/ Ô. Phaolô Nguyễn Văn Đức, tông đồ
7/ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Chín, bác ái