16/10/2013
2413
Hội Dòng Ba Cát Minh
Đây là hội được thành lập vào năm 1980. Hội đã quy tụ các bà, các mẹ và các chị với lòng mong muốn sống tinh thần cầu nguyện và chiêm niệm theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Và hoạt động tông đồ theo gương lành và giáo huấn của hội Dòng Ba Cát Minh.
Bổn mạng của hội dòng là lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh
Với độ tuổi khá cao, các hội viên gồm các bà, các mẹ tuổi cao nhưng tích cực âm thầm cầu nguyện và hỗ trợ cho các sinh hoạt bác ái cuả giáo xứ và hội dòng
Danh sách Ban chấp hành hội dòng hiện nay gồm:
1/Cô Maria Nguyễn Thị Diện, Hội trưởng
2/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương, Hội phó
3/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên, Thư ký
4/Bà Maria Trần Thị Kim Hồng, Thủ quỹ