11/11/2016
743
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm

Với tên gọi mới được kết hợp từ Đoàn Liên minh Thánh Tâm và Gia đình Phạt tạ, do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn khởi xướng và thành lập vào tháng 4.1999. Với mục đích cổ động tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu.

Ngày 01.01.2016, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ đoàn Vườn Xoài mới được thành lập bởi cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ. Đây được xem là hội đoàn Công Giáo tiến hành ra đời khá muộn. Hiện nay, hội đang được dẫn dắt bởi cha linh hướng Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ. Vào thứ Sáu đầu tháng, giáo xứ có thánh lễ dành riêng cho hội. Và sinh hoạt của hội được tiến hành ngay sau thánh lễ như: cầu nguyện kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, khấn, nghe giảng huấn. Bổn mạng của Hội là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số hội viên hiện nay là: 42 ( cả nam và nữ )

Ban chấp hành hiện nay ( 2017) gồm:

1/ Ô. Phêrô Nguyễn Thông Quyền, hội trưởng

2/ Bà Anna Trần Thị Thanh, phó nội vụ

3/ Ô. Fx Huỳnh Thanh Tâm, phó ngoại vụ

4/ Ô. Antôn Nguyễn Văn Nam, thư ký

5/ Ô. Antôn Nguyễn Văn Dược, thủ quỹ

6/ Ô. Gioan B Maria Nguyễn Đức Hòa, tông đồ - phát triển

 
Ban điều hành

Các hội viên Gia đình PTTT giáo xứ