15/10/2013
2382
Cộng đoàn Gia Trưởng
Theo kỷ yếu giáo xứ thì cộng đoàn Gia trưởng được thành lập vào năm 1988. Nhưng hoạt động chính thức vào ngày 16.04.1989, do ông Giuse Nguyễn Duy Thịnh là trưởng cộng đoàn. Đến năm 1999, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã củng cố và cộng đoàn đi vào hoạt động bài bản, rõ nét hơn với sự điều hành của ông Phêrô Trần Trung Hậu và ban chấp hành
Theo truyền thống, vào các ngày thứ Tư, giáo xứ có thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho cộng đoàn Gia trưởng. Điểm đặc biệt là cộng đoàn cũng có một ca đoàn để hát phục vụ cho các sinh hoạt chung của cộng đoàn. Ca đoàn Giuse hiện nay hát lễ vào chiều ngày thứ Tư trong tuần. Gia đình Thánh Gia được chọn làThánh bổn mạng của cộng đoàn
Cộng đoàn Gia trưởng hiện nay có 65 hội viên chính thức và 30 hội viên tham dự
Ban chấp hành hiện nay ( 2017) gồm có:
1/ Ô. Gioan Nguyễn Văn Tiến, trưởng cộng đoàn
2/ Ô. Giuse Vũ Quang Thành, thư ký
3/ Ô. Phêrô Nguyễn Thành Long, thủ quỹ