Tiểu đội Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi
Tiểu đội Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi
/ 3435 / Hội đoàn
Được tách ra từ tiểu đội Legio Mariae Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam (sau này là Legio Mariae Trinh Nữ Vương). Vì thế Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi được thành lập chính thức vào ngày 20.10.2003 Các hoạt động của Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi trong ...
Nhóm Kinh Thánh-Cầu Nguyện
Nhóm Kinh Thánh-Cầu Nguyện
/ 3257 / Hội đoàn
Xuất phát từ lòng ham thích học hỏi và yêu mến Lời Chúa của anh chị em giáo dân, nhóm Kinh Thánh và cầu nguyện dần được cha Phêrô Nguyễn Đức Chính và cha Giuse Nguyễn Văn Bút  hướng dẫn và chăm sóc từ năm 1997. Vào ngày 20.08.2001, cha Phêrô ...
Huynh đoàn Đa Minh
Huynh đoàn Đa Minh
/ 2268 / Hội đoàn
Đầu năm 1990, một số anh chị em giáo dân giáo xứ theo lời mời gọi của ông Gioan Lê Hoàng Thành đã kết hợp cùng với huynh đoàn Bùi Phát và Đaminh ( 3 Chuông) để thành lập huynh đoàn Vườn Xoài với sự chấp thuận của cha Phê rô Phan Khắc Từ, nguyên ...
Tiểu đội Legio Mariae Trinh Nữ vương
Tiểu đội Legio Mariae Trinh Nữ vương
/ 1973 / Hội đoàn
Được thành lập vào ngày 22.05.1995,  Linh giám là cha Fx Trần Xuân Lai  và sau đó là cha Giuse Nguyễn Văn Bút. Từ con số ban đầu chỉ có 8 hội viên, đến năm 2003 số hội viên hoạt động là 27 và tán trợ là 201. Do đó, cha Giuse đã tách ...
Hội Dòng Ba Cát Minh
Hội Dòng Ba Cát Minh
/ 2477 / Hội đoàn
Đây là hội được thành lập vào năm 1980. Hội đã quy tụ các bà, các mẹ và các chị với lòng mong muốn sống tinh thần cầu nguyện và chiêm niệm theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Và hoạt động tông đồ theo gương lành và giáo huấn của hội Dòng Ba Cát Minh. Bổn ...
Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa
Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa
/ 2259 / Hội đoàn
Đây là hội đoàn Công Giáo tiến hành có độ tuổi xấp xỉ với sự thành lập của giáo xứ. Theo kỷ yếu của giáo xứ thì ngày 10.05.1958, cha Antôn Phùng Quang Mạnh, nguyên chánh xứ và cha Phaolô Nguyễn Văn Truyền  khởi xướng thành lập Hội Các Bà Mẹ ...
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
/ 2352 / Hội đoàn
Đây là hội đoàn Công Giáo tiến hành có độ tuổi xấp xỉ với sự thành lập của giáo xứ. Theo kỷ yếu của giáo xứ thì ngày 10.05.1958, cha Antôn Phùng Quang Mạnh, nguyên chánh xứ và cha Phaolô Nguyễn Văn Truyền  khởi xướng thành lập Hội Các Bà Mẹ ...
Cộng đoàn Gia Trưởng
Cộng đoàn Gia Trưởng
/ 2447 / Hội đoàn
Theo kỷ yếu giáo xứ thì cộng đoàn Gia trưởng được thành lập vào năm 1988. Nhưng hoạt động chính thức vào ngày 16.04.1989, do ông Giuse Nguyễn Duy Thịnh là trưởng cộng đoàn. Đến năm 1999, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã củng cố và cộng ...