01/01/2017
327
Giáo Khu Thánh Tịnh
Là giáo khu có số giáo dân đông của giáo xứ. Anh chị em giáo dân sinh sống thuộc phường 14, quận 3; phường 11 và phường 12, quận Phú Nhuận. Với địa bàn khá rộng, được bao quanh bởi các con đường Lê Văn Sỹ, đường Trần Huy Liệu, đường Huỳnh Văn Bánh, đường Hồ Biểu Chánh và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tại giáo khu có các trụ sở hội dòng như: tu hội Thiên Phúc; dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt; trụ sở Giáo phận Thanh Hóa tại miền Nam
Thánh Tử đạo Việt Nam, Phaolô Lê Bảo Tịnh ( 1793 – 1857) đã được chọn là Thánh quan thày giáo khu
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 160
Trong quá trình hình thành và phát triển của giáo khu có cả thảy 10 ban điều hành và  ban điều hành khóa 10 ( 2016 – 2010) gồm:
1/ Ô. Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh, trưởng khu
2/ Bà Têrêsa Maria Trần Ngọc Anh, phó khu
3/ Bà Anna Trần Thúy Lang, thư ký
4/ Bà Maria Nguyễn Thị Xuân Mai, thủ quỹ