01/01/2017
359
Giáo Khu Thánh Mỹ

Giáo khu có vị trí xa so với nhà thờ. Bà con giáo dân không tập trung như các xóm đạo truyền thống. Các gia đình Công giáo sống rải rác  tại khu vực chợ Mới ( chợ Trần Hữu Trang), đường Trần Hữu Trang, đường Nguyễn Đình Chính thuộc phường 10 và phường 11 quận Phú Nhuận. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ đã thành lập hệ thống điều hành cơ sở giáo khu và giáo khu Thánh Mỹ là 1 trong 10 giáo khu được thành lập trên cơ sở đó. Thánh Tử đạo Việt Nam Micae Lý Mỹ ( 1804 – 1834) được chọn là Thánh quan thày giáo khu
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 70
Cùng với quá trình hình thành và phát triển của giáo khu, 10 ban điều hành  đã được thành lập để tổ chức các sinh hoạt của giáo khu
Ban điều hành khóa 10 ( 2016 – 2020) gồm có:
1/ Bà Maria Hà Thị Uyên Như, trưởng khu
2/ Bà Anna Hồ Thị Thúy Nga, phó khu
3/ Bà Maria Trần Thị Huệ, thư ký
4/ Bà Anna Nguyễn Thị Kim Hoa, thủ quỹ