01/01/2017
353
Giáo Khu Thánh Minh

Năm 1967, giáo khu đã được thiết lập và là 1 trong 9 giáo khu đầu tiên của giáo xứ. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã hình thành hệ thống điều hành cơ sở, trong đó có giáo khu Thánh Minh. Thánh Tử đạo Việt Nam, Philipphê Phan Văn Minh (1815 – 1853)  đã được chọn là Thánh quan thày giáo khu
Với vị trí khá thuận lợi, một mặt đối diện nhà thờ, một mặt giáp GK Thánh Tịnh và  mặt còn lại giáp với GK Thánh Quý. Bà con giáo dân sinh sống trên 2 địa bàn phường 14, quận 3 và phường 11, quận Phú Nhuận. Đây cũng là khu vực được nhiều hội dòng đặt trụ sở như: Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng; Dòng Mến Thánh Giá Huế, 2 nhà sinh hoạt Don Bosco; Dòng Đức Mẹ Đầy Ơn Phúc
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 90
Cùng với sự phát triển và hình thành của  giáo khu đã có 10 ban điều hành được hình thành để tổ chức các sinh hoạt trong giáo khu
 Ban đại diện khóa 10 ( 2016 – 2020) gồm có:
1/ Ô. Gioan Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khu
2/ Ô. Antôn Nguyễn Mạnh Cường, phó khu
3/ Bà Maria Nguyễn Thị Hà, thư ký
4/ Ô. Giuse Lâm Văn Tuấn, thủ quỹ