Giáo Khu Thánh Gẫm
Giáo Khu Thánh Gẫm
/ 453 / Giáo khu
Được gọi là giáo khu sở tại của giáo xứ, bởi lẽ vị trí địa lý và bà con giáo dân sinh sống xung quanh nhà thờ từ khi hình thành cho đến nay. Là 1 trong 3 giáo khu có số giáo dân đông của giáo xứ. Bà con giáo dân sinh sống dọc  hẻm:  413, ...
Giáo Khu Thánh Lựu
Giáo Khu Thánh Lựu
/ 458 / Giáo khu
Được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 1980 với tên Khu Văn Lang. Đến tháng 09.1981 đổi thành Khu Giáo Thánh Giuse Thợ.  Tháng 04.2013, theo gợi ý của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ giáo khu đã quyết định chọn Thánh  Tử đạo ...
Giáo Khu Thánh Minh
Giáo Khu Thánh Minh
/ 396 / Giáo khu
Năm 1967, giáo khu đã được thiết lập và là 1 trong 9 giáo khu đầu tiên của giáo xứ. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã hình thành hệ thống điều hành cơ sở, trong đó có giáo khu Thánh Minh. Thánh Tử đạo Việt Nam, Philipphê Phan Văn ...
Giáo Khu Thánh Mỹ
Giáo Khu Thánh Mỹ
/ 407 / Giáo khu
Giáo khu có vị trí xa so với nhà thờ. Bà con giáo dân không tập trung như các xóm đạo truyền thống. Các gia đình Công giáo sống rải rác  tại khu vực chợ Mới ( chợ Trần Hữu Trang), đường Trần Hữu Trang, đường Nguyễn Đình Chính thuộc phường 10 ...
Giáo Khu Thánh Quý
Giáo Khu Thánh Quý
/ 391 / Giáo khu
Giáo khu trước đây có tên gọi là giáo khu Thánh Gioan ( trảm quyết). Vào tháng 4. 2013,  theo đề nghị của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ, giáo khu đã quyết định chọn Thánh Tử đạo Việt Nam, Phêrô Đoàn Công Quý ( 1826 – 1859) là ...
Giáo Khu Thánh Tịnh
Giáo Khu Thánh Tịnh
/ 368 / Giáo khu
Là giáo khu có số giáo dân đông của giáo xứ. Anh chị em giáo dân sinh sống thuộc phường 14, quận 3; phường 11 và phường 12, quận Phú Nhuận. Với địa bàn khá rộng, được bao quanh bởi các con đường Lê Văn Sỹ, đường Trần Huy Liệu, đường Huỳnh Văn Bánh, ...
Giáo Khu Thánh Tùy
Giáo Khu Thánh Tùy
/ 472 / Giáo khu
Cùng với sự ra đời của giáo xứ Vườn Xoài, giáo khu Thánh Tùy là 1 trong 9 giáo khu được hình thành. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã thiết lập hệ thống điều hành cơ sở và giáo khu Thánh Tùy trở thành 1 trong 10 giáo khu của hệ ...