01/01/2017
456
Ban Truyền Thông
Tháng 03.2009, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cho ra đời  Ban Truyền thông Tổng giáo phận. Và ngài cũng mong mỏi các giáo xứ trong Tổng giáo phận có được đội ngũ truyền thông Công Giáo. Tháng 4. 2013, sau gợi ý của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ, những anh em yêu thích công việc truyền thông đã quy tụ và cho ra mắt trang web giáo xứ và tiến tới thành lập Ban truyền thông giáo xứ Vườn Xoài. Từ đó đến nay, cùng với xu thế phát triển của internet và mạng xã hội, Ban Truyền thông đã thực hiện việc cập nhật các thông tin của giáo xứ qua các thánh lễ, sự kiện, thông báo nhằm tạo thuận lợi cho cộng đoàn nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác. Hiện nay, ngoài trang web, Ban truyền thông còn có trang facebook và youtube của giáo xứ nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin giáo xứ
Nhân sự của Ban Truyền thông hiện nay chưa nhiều, bởi yêu cầu của công việc và khả năng của các thành viên. Tuy “ít nhưng tinh” đó là quan điểm của Ban và rất mong có sự cộng tác của anh chị em trong và ngoài giáo xứ để Lời Chúa được loan xa và rộng khắp

Ban đại diện Ban Truyền thông hiện nay, gồm:
1/ Anh Phêrô Nguyễn Văn Nam, trưởng ban
2/ Anh Giuse Đỗ Minh Phong, phó ban
3/ Ô.Giuse Vũ Đình Khả, ủy viên media