01/01/2017
382
Ban Thừa Tác Viên
Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại lệ trước đây không dành cho các tín hữu mà chỉ dành cho linh mục và giám mục. Phó Tế là thừa tác viên thánh thể ngoại lệ. Sau công đồng Vatican II, giáo hội đã nới rộng và thay đổi việc mục vụ Thánh Thể. Vì phó tế có chức Thánh trong hàng giáo phẩm nên là thừa tác viên thánh thể thường lệ. Các giáo dân được ủy nhiệm gọi là thừa tác viên thánh thể ngoại lệ. Ngoại lệ có nghĩa là ở ngoài hàng giáo phẩm. Các tín hữu được chọn lựa và trao quyền nhờ vào lòng đạo đức và tinh thần yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể
Năm 2000, được sự chuẩn y của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhóm Thừa Tác Viên ngoại lệ giáo xứ đã được thành lập. Năm 2015, nhóm TTV đã có thêm sự tham gia của các bà, các cô thuộc một số hội đoàn để trao Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân. Đồng thời, nhóm TTV đã nhiệt thành và hy sinh để phục vụ các công việc trong phòng Thánh nhằm giúp quý cha dâng lễ cách sốt sắng
Hiện nay, Ban Thừa Tác Viên ngoại lệ gồm có: 34 vị

Ban đại diện hiện nay, gồm:
1/ Ô. Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh, trưởng ban
2/ Ô. Giuse Nguyễn Đình Đông, phó ban