01/01/2017
359
Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân
Xuất phát từ việc nhiều gia đình có mong muốn người thân của mình đang bị bệnh hoặc trong giờ lâm tử có người đến thăm viếng, đọc kinh, cầu nguyện, cho rước Mình Thánh Chúa. Các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ đã ý thức thành lập Ban Giúp Kẻ Liệt với sự chấp thuận của cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ. Ngày 10.07.1995, Ban đã chính thức ra đời với cha linh hướng Fx. Trần Xuân Lai. Và ông Phêrô Nguyễn Thông Quyền trong vai trò đứng đầu
Ngày 01.01.2003, Ban đã đổi tên thành Ban thăm viếng bệnh nhân. Hoạt động của Ban đã nhận được sự ủng hộ của các gia đình có người bệnh tật, hiểm nghèo. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp với Legio Mariae để tăng cường nhân sự cũng như “ chất “ để công việc ngày càng thăng tiến trong tinh thần “ Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn..” (Mathêu 25, 35-40)
Số lượng thành viên hiện nay có: 10 thành viên

Ban đại diện hiện nay ( 2017) gồm:
1/ Ô. Vincentê Phạm Đình Tín, trưởng ban
2/ Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, phó ban
3/ Anh Phaolô Nguyễn Văn Đức, tông đồ và bác ái
4/ Bà Maria Hà Thị Uyên Như, thủ quỹ